Pregled številke / Issue Contents

1971 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Rigler Jakob
Akcentske variante. II. Metatonija v rod., mestn. in or. množine akutiranih samostalnikov moškega spola


Strani / Pages: 1–12

Toporišič Jože
Sodobno slavistično jezikoslovje v Sloveniji. Referat za jugoslovanski slavistični kongres, Budva 1969


Strani / Pages: 13–30

Czaplejewicz Eugeniusz
Strukturalizem v poljski literarni teoriji


Strani / Pages: 31–54

Toporišič Jože
Pravopis, pravorečje in oblikoslovje v Slovarju slovenskega knjižnega jezika I.


Strani / Pages: 55–75

Paternu Boris
Prešeren in evropska romantika

Ključne besede: slovenska književnost | ocene in poročila | Kos, Janko: Prešeren in evropska romantika


Strani / Pages: 75–96   [ COBISS ID: 11107382 ]

Koruza Jože
Knjiga o repertoarju slovenskih gledališč

Ključne besede: gledališče | slovensko gledališče | repertoarji | Slovenija | ocene knjig | theatre | Slovene theatre | repertoires | review


Strani / Pages: 96–105   [ COBISS ID: 8311341 ]

Berkopec Oton
Ivan Cankar v čeških prevodih in v luči češke publicistike do konca leta 1918


Strani / Pages: 105–112

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=148
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54