Pregled številke / Issue Contents

1970 / Številka 3/4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu Boris
Gradnikovo mesto v razvoju slovenske lirike

Ključne besede: slovenska književnost | lirika


Sinopsis: Razprava želi pripomoči k čistejši literarnozgodovinski in stilni oznaki lirike Alojza Gradnika (1882-1967). Ugotavlja, da se njegovo pesništvo giblje znotraj treh idejno-stilnih sistemov: Novoromantičnega, ekspresionističnega in tradicionalno klasičnega. Razmerje med temi plastmi je tako, da je Gradnikatreba uvrstiti med polnovredne člene slovenske nove romantike, in sicer v njenem zrelem obdobju ter zmernem prehodu v ekspresionizem.


Strani / Pages: 163–178   [ COBISS ID: 11107126 ]

Toporišič Jože
Življenje in jezikoslovno delo o. Stanislava Škrabca


Strani / Pages: 179–217

Martinović Juraj
Martin Krpan kao parodija


Strani / Pages: 219–240

Prunč Erich
K zgodovini slovenskih predavanj in slavistike na graški univerzi


Strani / Pages: 241–248

Novak Vilko
Pismo Franca Temlina nemškim pietistom

Ključne besede: pisma | prekmurski protestanti


Strani / Pages: 249–256   [ COBISS ID: 4778035 ]

Petrè Fran
Bruno Meriggi, Le letterature della Jugoslavia


Strani / Pages: 257–263

Jakopin Franc
B. O. Unbegaun, Selected Papers on Russian and Slavonic Philology

Ključne besede: jezikoslovje | ruščina | slovanski jeziki | ocene in poročila | linguistics | Russian language | Slavic languages | review


Strani / Pages: 263–267   [ COBISS ID: 8086829 ]

Rotar Janez
Umjetnost riječi 1957 do 1969


Strani / Pages: 268–271

Rotar Janez
Književna istorija 1968 do 1969


Strani / Pages: 272–276

Prunč Erich
Zadnji letniki nemških in avstrijskih slavističnih periodik


Strani / Pages: 276–289

Kersche Peter
Simon Gregorčič v nemških prevodih. Bibliografija


Strani / Pages: 289–298

Berkopec Oton
Delo Ivana Cankarja v čeških prevodih in v luči češke publicistike


Strani / Pages: 299–315

Rotar Janez
Ekspresionizam i hrvatska književnost


Strani / Pages: 316–319

Daneš František
Spomenica


Strani / Pages: 320

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=147
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54