Pregled številke / Issue Contents

1970 / Številka 1/2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Rigler Jakob
Akcentske variante. I. Opisni deležniki ženskega spola tipa želela in delala


Strani / Pages: 5–15

Müller Jaka
Izrazna dvojnost Rebulovega Senčnega plesa

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | Slovene literature | literary studies


Strani / Pages: 17–54   [ COBISS ID: 8276781 ]

Toporišič Jože
Slovenski pogovorni jezik

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | pogovorni jezik | linguistics | Slovene language | colloquial language


Strani / Pages: 55–70   [ COBISS ID: 8148525 ]

Czaplejcwicz Eugeniusz
Generntivna poetika in nekatere zasnove ruskih formalistov


Strani / Pages: 71–106

Kalenić Vatroslav
Raba sklonov v slovenščini in srbohrvaščini


Strani / Pages: 107–128

Novak Vilko
Slovenska in slovaška pesem iz 1774

Ključne besede: prekmursko narečje | prekmurska pesem | slovenska narečja


Strani / Pages: 129–140   [ COBISS ID: 4777779 ]

Jakopin Franc
Viktor Vladimirovič Vinogradov (12. 1. 1895-4. 10. 1969)


Strani / Pages: 141–146

Skaza Aleksander
Poetika D. S. Lihačova in prevrednotenje ruskega srednjeveškega slovstva


Strani / Pages: 146–153

Berkopec Oton
Delo Ivana Cankarja v čeških prevodih in v luči češke publicistike


Strani / Pages: 153–160

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=146
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54