Pregled številke / Issue Contents

1969 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Koblar France
Za uvod

Ključne besede: slovenska književnost | kulturna zgodovina | simpoziji | Slovene literature | cultural history | congresses


Strani / Pages: 7–12   [ COBISS ID: 12843565 ]

Bernik France
Cankarjevi prvi nastopi v javnosti in literarna kritika

Ključne besede: slovenska književnost | literarna kritika | literarne študije | Slovene literature | literary criticism | literary studies


Strani / Pages: 13–23   [ COBISS ID: 7384621 ]

Boršnik Marja
Cankar z novostrujarskim klubom pri Mladosti

Ključne besede: slovenska književnost | korespondenca | periodične publikacije | Mladost | Slovene literature | correspondence | periodicals


Strani / Pages: 25–67   [ COBISS ID: 12843821 ]

Kreft Bratko
Cankar in ruska književnost

Ključne besede: slovenska književnost | ruska književnost | literarne študije | Slovene literature | Russian literature | literary studies


Strani / Pages: 69–98   [ COBISS ID: 8213805 ]

Moravec Dušan
Cankarjeve pozne dramatske zasnove

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska dramatika | literarne študije | Slovene literature | Slovene drama | literary studies


Strani / Pages: 99–116   [ COBISS ID: 12843309 ]

Paternu Boris
Ivan Cankar in slovenska literarna tradicija

Ključne besede: slovenska književnost | literarna zgodovina | literarne študije | Slovene literature | literary history | literary studies


Strani / Pages: 117–127   [ COBISS ID: 8208941 ]

Petrè Fran
Tipologija proze Ivana Cankarja

Ključne besede: slovenska književnost | literarna zgodovina | literarne študije | Slovene literature | literary history | literary studies


Strani / Pages: 129–150   [ COBISS ID: 12858669 ]

Pirjevec Dušan
Vprašanje o Cankarjevi literaturi

Ključne besede: slovenska književnost | literarna zgodovina | literarne študije | Slovene literature | literary history | literary studies


Strani / Pages: 151–182   [ COBISS ID: 12844333 ]

Slodnjak Anton
Ivan Cankar, Hiša Marije Pomočnice

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | literarne študije | Slovene literature | Slovene prose | literary studies


Strani / Pages: 183–191   [ COBISS ID: 8216109 ]

Vodnik France
Ivan Cankar in Slovenska matica

Ključne besede: slovenska književnost | kulturna društva | Slovenska matica | Slovene literature | cultural societies


Strani / Pages: 193–202   [ COBISS ID: 12858413 ]

Zadravec Franc
Satira v Cankarjevi pesmi, prozi in dramatiki

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | slovenska proza | slovenska dramatika | satira | literarne študije | Slovene literature | satyre | literary studies


Strani / Pages: 203–239   [ COBISS ID: 8209965 ]

Barbarič Štefan
Ivan Cankar v madžarščini


Strani / Pages: 241–247

Berkopec Oton
Delo Ivana Cankarja v čeških prevodih in v luči češke publicistike v začetku stoletja

Ključne besede: slovenska književnost | prevajanje | prevodi | češčina | Slovene literature | translating | translations


Strani / Pages: 247–277   [ COBISS ID: 8220205 ]

Brnčič Vera
Cankar pri Rusih


Strani / Pages: 277–282

Kermavner Dušan
O publicistu, advokatu in Cankarjevem mecenu dr. Karlu Slancu


Strani / Pages: 282–290

Smolej Viktor
Cankarjeva proza na Slovaškem


Strani / Pages: 291–307

Štefan Rozka
Cankar pri Poljakih


Strani / Pages: 307–313

Tadijanović Dragutin
Pisma Ivana Cankara Milivoju Dežmanu


Strani / Pages: 313–316

Gspan Alfonz
Beseda Ivana Cankarja


Strani / Pages: 317–322

Mahnič Joža
Faksimilirana izdaja Erotike iz 1899


Strani / Pages: 322–326

Zadravec Franc
Dušan Kermavner, Ivan Cankar in slovenska politika leta 1918

Ključne besede: slovenska književnost | politika | ocene in poročila | Slovene literature | politics | review


Strani / Pages: 326–327   [ COBISS ID: 8220461 ]

Berčič Branko
Rokopisno gradivo iz zapuščine Ivana Cankarja v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.

Ključne besede: slovenska književnost | rokopisi | zapuščine | NUK | Slovene literature | manuscripts | legacies


Strani / Pages: 329–333   [ COBISS ID: 8229165 ]

Munda Jože
Cankarjeva pisma Kraigherju

Ključne besede: slovenska književnost | korespondenca | pisma | Slovene literature | correspondence | letters


Strani / Pages: 353–393   [ COBISS ID: 8229933 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=144
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54