Pregled številke / Issue Contents

1963 / Številka 1/4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Kreft Bratko
Dostojevski in utopični socializem


Strani / Pages: 1–24

Rigler Jakob
Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu


Strani / Pages: 25–78

Boršnik Marja
Stilni premiki v slovenski književnosti med klasičnim in modernim realizmom


Strani / Pages: 79–110

Logar Tine
Sistemi dolgih vokalnih fonemov v slovenskih narečjih

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | dialektologija | slovenska narečja | narečja | linguistics | Slovene language | Slovene dialects | dialectology | dialects


Strani / Pages: 111–132   [ COBISS ID: 7446061 ]

Štampar Emil
Radnik u djelima hrvatskih realista


Strani / Pages: 133–152

Paternu Boris
Nastanek teorije realizma v slovenski književnosti

Ključne besede: slovenska književnost | realizem | literarne študije | Slovene literature | Realism | literary studies


Strani / Pages: 153–180   [ COBISS ID: 14031661 ]

Štefan Rozka
Prešeren in Mickiewicz


Strani / Pages: 181–198

Smolej Viktor
Nekaj predlog za slovenske partizanske pesmi


Strani / Pages: 199–206

Toporišič Jože
Zamenjava tonemske opozicije s kvantitativno v moščanskem govoru brežiškega Posavja


Strani / Pages: 206–209

Bezlaj France
Ob izidu poskusnega snopiča etimološkega slovarja slovenskega jezika


Strani / Pages: 209–210

Urbančič Boris
Ob novem slovenskem pravopisu. Problem "bravca"


Strani / Pages: 211–228

Novak France
Richard C. Lewanski, A bibliography of slavic dictionaries. Volume 11. The New York public library, New York 1962


Strani / Pages: 229–236

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=141
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54