Pregled številke / Issue Contents

1958 / Številka 3/4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Logar Tine
Dialektološke študije. X. Belokranjski govori


Strani / Pages: 145–155

Toporov Vladimir Nikolaevič
Slovenica


Strani / Pages: 157–168

Bernštejn Samuil Borisovič
""Vardar" K. P. Misirkova"


Strani / Pages: 178–186

Štampar Emil
Kozmičnost Kranjčevićeve lirike


Strani / Pages: 187–198

Rupel Mirko
Primož Trubar v Kemptenu


Strani / Pages: 199–205

Rigler Jakob
Notranjski nepoudarjeni y in razvoj u-ja v slovenščini

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | dialektologija | narečja | slovenska narečja | notranjska narečja | linguistics | Slovene language | Slovene dialects | dialectology | dialects | Notranjsko dialects


Strani / Pages: 206–218   [ COBISS ID: 7489581 ]

Trubačev Oleg Nikolaevič
Sledy jazyčestva v slavjanskoj leksike


Strani / Pages: 219–231

Kermavner Dušan
Anton Aškerc in Vasilij N. Korablev (Prispevek k Aškerčevi bibliografiji)


Strani / Pages: 231–236

Rupel Mirko
Slovenščina v protireformacijski dobi (Pripombe h GoIjevem članku Slovenica I.)


Strani / Pages: 236–237

Šedivý Jan
Franc Miklošič v mariborski gimnaziji

Ključne besede: biografije


Strani / Pages: 238–244   [ COBISS ID: 4776755 ]

Zelko Ivan
Prekmurska vodna imena v knjigi Franceta Bezlaja Slovenska vodna imena

Ključne besede: ocene in poročila | recenzije | imena rek | imena potokov | celinske vode


Strani / Pages: 245–252   [ COBISS ID: 4777011 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=138
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54