Pregled številke / Issue Contents

1958 / Številka 1/2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Slodnjak Anton
Slovenska romantična poezija (1830—1848) v odnosu do slovanskih in neslovanskih literatur


Strani / Pages: 1–18

Tomšič France
Podoba najstarejše pisne slovenščine


Strani / Pages: 19–34

Bezlaj France
Stratigrafija Slovanov v luči onomastike


Strani / Pages: 35–56

Boršnik Marja
Knjižna gibanja kot odsev družbenegu razvoja slovenskega naroda


Strani / Pages: 57–68

Kolarič Rudolf
Periodizacija razvoja slovenskega jezika


Strani / Pages: 69–77

Štampar Emil
Odjek ruske revolucije 1905. na Kranjčevića


Strani / Pages: 78–89

Kreft Bratko
Fragmenti o slovensko-ruskih stikih


Strani / Pages: 90–108

Logar Tine
O izgubi nominalnih končnic v nekaterih slovenskih primorskih govorih


Strani / Pages: 109–112

Preobraženskij Nikolaj
Russkie i slovenskie odnosostavnye predloženija


Strani / Pages: 113–121

Rupel Mirko
Prispevki k protireformacijski dobi


Strani / Pages: 122–129

Golia Modest
Slovenica I.


Strani / Pages: 130–141

Preobraženskij Nikolaj
Gilbert Phelps, The Russian novel in English fiction, London, Hutchinson's university library, 1956


Strani / Pages: 142–144

Bezlaj France
Etimološki doneski. 1. Slovensko abranek "leskov cvet" in sorodno, 2. Slov. dial. ale "pisanica" in alnice "črešnje", 3. Slovensko čléti, čléjem, člim "hrepeneti, težiti", 4. Slovensko Netek "ime demona"


Strani / Pages: 169–177


Osmrtnica Rajku Nahtigalu


Strani / Pages: 1000

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=137
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54