Pregled številke / Issue Contents

1957 / Številka 1/4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Tomšič France
Prof. dr. Rajko Nahtigal – osemdesetletnik


Strani / Pages: 1–9

Slodnjak Anton
Naš jubilant in literarni zgodovinar


Strani / Pages: 10–13

Grivec France
Vselenskij – sobornyj


Strani / Pages: 14–33

Vaillant André
Les citations des Écritures dans le Suprusliensis et le Clozianus


Strani / Pages: 34–40

Grafenauer Ivan
Človeška stavbna daritev v slovenski narodni pripovedki in pesmi


Strani / Pages: 41–60

Vašica Josef
K lexiku Zakona sudného ljudem


Strani / Pages: 61–66

Machek Václav
Slavische Verba mit suffixalem sk


Strani / Pages: 67–80

Trypućko Józef
Stcsl. radoštami i pokrewne


Strani / Pages: 81–93

Pavlović Milivoj
Romanskog tipa nastavak -ule u debarskom dijalektu


Strani / Pages: 94–101

Čiževskij Dmitrij
K stilistike sturorusskoj literatury. Kenningar?


Strani / Pages: 102–110

Jakobson Roman
Stihotvornye citaty v velikomoravskoj agiografii


Strani / Pages: 111–118

Georgiev Emil
""Knigite" na slavjanskija prosvetitel Konstantin-Kiril, prevedeni ot negovija brat Metodij na slavjanski (starobălgarski) ezik"


Strani / Pages: 119–128

Cronia Arturo
""Glagolitica jadertina" del secolo XVII"


Strani / Pages: 129–144+5faksimi

Borkovskij Viktor Ivanovič
Uslovnye predloženija s sojuzom aže v drevnerusskih gramotah


Strani / Pages: 145–152

Braun Maximilian
Das Sprachgefühl


Strani / Pages: 153–159

Matthews William Kleesmann
The phonemes of tenth-century East Slavonic in the light of Byzantine evidence


Strani / Pages: 160–171

Bezlaj France
Pozabljene besede


Strani / Pages: 172–178

Unbegaun Boris O.
Le nom de la boussole en russe


Strani / Pages: 179–184

Horálek Karel
K problému veršové intonace


Strani / Pages: 185–193

Matl Josef
Neue Beiträge zur Kopitar-Biographie. Der Briefwechsel Kopitar – K. B. Hase


Strani / Pages: 194–210

Ibrovac Miodrag
Kopitar i Šarl-Benoa Haze


Strani / Pages: 211–213

Kiparskij Valentin
Eščë o kolebanijah udarenija v russkom literaturnom jazyke


Strani / Pages: 214–216

Badalić Josip
""Slovo o polku Igoreve" u hrvatskom prijevodu"


Strani / Pages: 217–229

Sadnik Linda
Akzeutstudien


Strani / Pages: 230–236

Vuković Jovan
Posebna vidska vrednost aorista kod ponekih glagola stanja u srpskohrvatskom jeziku


Strani / Pages: 237–252

Lunt Horace G.
Ligatures in old church Slavonic glagolitic manuscripts


Strani / Pages: 253–267

Aitzetmüller Rudolf
Über einige Šestodnev-Handschriften


Strani / Pages: 268–278

Mahnken Irmgard
Die Personennamen des miltelalterlichen Patriziats von Dubrovnik als Quelle zu ethnographischen Untersuchungen


Strani / Pages: 279–295

Kolarič Rudolf
Slovenski Mlinski red 1814


Strani / Pages: 296–306

Jagoditsch Rudolf
R. Nahtigals Beitrag zur Igorlied-Forschung


Strani / Pages: 306–314

Jeně Rudolf
Južnosłowjenjo a Južnosłowjanska we lužiskoserbskej literaturje


Strani / Pages: 315–325

Čremošnik Gregor
Trebnje


Strani / Pages: 325–327

Thönqvist Clara
Alfred Jensen et les Slovènes. Notices bibliographiques


Strani / Pages: 327–330

Preobraženskij Nikolaj
Bleiweis ob Prešernu


Strani / Pages: 330–332

Hampejs Zdenék
Bibliographie des travaux de Petar Skok (3. 11. 1956), publiés dans les revues et mélanges tchèque


Strani / Pages: 332–333

Jakopin Franc
Spisi prof. dr. Rajka Nahtigala od leta 1948 dalje. (Nadaljevanje bibliografije znanstvenih in strokovnih spisov prof. Nahtigala, objavljene v SR l, 1948, 100 do 104)


Strani / Pages: 333–334

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=136
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54