Pregled številke / Issue Contents

1949 / Številka 1/2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Slodnjak Anton
Prispevki k poznavanju Prešerna in njegove dobe


Strani / Pages: 1–29

Gspan Alfonz
Prešernov grob v Kranju

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije | Prešeren, France | Prešernov gaj | Kranj | spomeniki


Strani / Pages: 30–50   [ COBISS ID: 1651254 ]

Moravec Dušan
Shakespeare pri Slovencih


Strani / Pages: 51–74

Koblar France
Ljubljanska dijaška "Zadruga"


Strani / Pages: 75–110

Rupel Mirko
Vpliv protestantskega literarnega dela v Kastelčevih Bratovskih bukvicah


Strani / Pages: 111–125

Grivec France
O cerkvenoslovanskih prvinah v drugem frisinškem spomeniku


Strani / Pages: 126–137

Legiša Lino
Petdesetletnica dr. Antona Slodnjaka


Strani / Pages: 138–140

Ludvik Dušan
Ozadje Prešernovega pisma Čelakovskemu iz leta 1836


Strani / Pages: 141–151

Ludvik Dušan
Čopov zapuščinski akt in Čopova knjižnica

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije | Čop, Matija


Strani / Pages: 151–154   [ COBISS ID: 1649718 ]

Rupel Mirko
Spet novo Prešernovo posvetilo


Strani / Pages: 154

Glazer Janko
Anton Aškerc, Zbrano delo. Prva knjiga: Balade in romance. Lirske in epske poezije. Uredila in z opombami opremila Marja Boršnik. Ljubljana 1946


Strani / Pages: 155–160

Bajec Anton
Alexander V. Isačenko, Jazyk a pôvod Frizinských pamiatok. Slovenská akadémia vied a umení, Bratislava 1943


Strani / Pages: 160–163

Kalan Pavle
Bibliografija


Strani / Pages: 164–176

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=126
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54