Zadnja številka / Current Issue

2015 / Številka 3


AKTUALNO

Ada Vidovič Muha
Slovenistika v ocenjevalnem primežu Agencije za raziskovalno dejavnost RS / Slovene Studies under Scrutiny of the Slovenian Research Agency


Strani / Pages: 261–263
  

Miran Hladnik
Znanstveno vrednotenje slovenistike / Scholarly Evaluation of Slovene Studies


Strani / Pages: 264–268
  

RAZPRAVE / ARTICLES

Mira Krajnc Ivič
Kohezivno-konektorska sredstva v besedilih, nastalih v predvolilnih obdobjih / Cohesive-Connective Devices in Texts Compiled during Campaign Seasons


Strani / Pages: 269–284
  

Grigorij Tokarev
Квазиэталон как единица лингвокультурного уровня / Quasi-Standard as a Unit of the Linguacultural Level


Strani / Pages: 285–292
  

Nataša Jovović
Upotreba lokativa u romanima Mihaila Lalića / The Use of the Locative Case in the Novels of Mihailo Lali


Strani / Pages: 293–310
  

Vesna Vukičević-Janković
Prostorska semantika Prekletega dvorišča / The Specialized Semantics of Prokleta avlija


Strani / Pages: 311–318
  

Julija V. Arhangelska
Lev Tolstoj in Edvard Munch v kontekstu dobe in kulture – slogovne vzporednice / Leo Tolstoy and Edvard Munch in the Context of the Epoch and Culture: Stylistic Parallels


Strani / Pages: 319–326
  

Marián Milčák
K premeni subjekta v sodobni poeziji (Zbigniew Herbert in Rudolf Jurolek) / On Transformation of the Subject in Contemporary Poetry (Zbigniew Herbert and Rudolf Jurolek)


Strani / Pages: 327–338
  

OCENE – POROČILA – ZAPISKI – GRADIVO / REVIEWS – REPORTS – NOTES – MATERIAL

Andreja Žele
O slovnici sodobnega češkega jezika / On the Grammar of Contemporary Czech


Strani / Pages: 339–343
  

Boštjan Udovič
Mira Miladinović Zalaznik, Tanja Žigon (Eds.): Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem: Medkulturne literarnovedne študije / Mira Miladinović Zalaznik, Tanja Žigon (Eds.): Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem: Medkulturne literarnovedne študije


Strani / Pages: 344–348
  

http://www.srl.si/
Spremenjeno / Changed: 5. 9. 2014, 10:27